Welkom

Jaarlijks onderzoekt de VVNH de werkelijk betaalde lonen en salarissen in de houthandel. Het loon- en salarisonderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van de lonen en salarissen voor het personeel tot en met functiegroep 8. De resultaten van dit onderzoek worden o.a. gebruikt in de CAO-onderhandelingen.
Net als vorig jaar onderzoekt de VVNH tevens de werkelijk betaalde lonen en salarissen onder hoger gesalarieerden, functiegroep 8, 9 en 10. Hiervoor is als bijlage bijgevoegd het formulier hoger gesalarieerden. Bij het invullen van dit formulier kunt u gebruik maken van de functiekarakteristieken hoger gesalarieerden die als bijlage is bijgevoegd.
De lonen en salarissen worden gemeten per 1 juli 2017. Voor de representativiteit van het onderzoek is het van belang dat veel bedrijven aan het onderzoek deelnemen.

Aan het onderzoek zijn géén kosten verbonden. Wij wijzen u erop dat alle onderzoekgegevens anoniem zullen worden verwerkt.

Wij streven ernaar om de rapportage eind 2017 toe te sturen. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u zich uiteraard tot ons wenden.

Bij voorbaat danken wij u voor uw medewerking.